Vești bune pentru români! Cine sunt cei care vor putea beneficia de 20.000 de lei de la stat începând cu data de 19 mai

Vești bune pentru români! Cine sunt cei care vor putea beneficia de 20.000 de lei de la stat începând cu data de 19 mai

Există vești bune în România, deoarece a fost anunțată acordarea sumei de 20.000 de lei de către stat, începând cu data de 19 mai!

Programul Casa Verde Fotovoltaice destinat persoanelor fizice, care va fi disponibil în doar câteva zile!

Cine sunt românii care vor beneficia de 20.000 de lei de la stat

Recent, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a făcut un anunț important, confirmând că Programul Casa Verde Fotovoltaice pentru persoane fizice va fi lansat în data de 19 mai. Începând de atunci și până la data de 26 iunie, persoanele interesate vor putea depune proiecte în cadrul acestui program.

Apoi, începând cu data de 27 iunie, unitățile de cult vor putea depune cereri de finanțare în aceeași direcție. Este o oportunitate semnificativă pentru cetățeni și instituții de a beneficia de sprijin financiar în implementarea sistemelor fotovoltaice și a energiei regenerabile.

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că a demarat sesiunea de finanțare pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice, destinat persoanelor fizice care doresc să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.

Scopul acestui program este de a acoperi necesarul de consum energetic și de a furniza surplusul în rețeaua națională. Înscrierile în program pot fi făcute începând cu data de 19 mai 2023, ora 10:00, și până la data de 26 iunie 2023, ora 23:59, prin intermediul aplicației informatice disponibilă pe site-ul www.afm.ro. Acest program oferă o oportunitate importantă pentru persoanele fizice de a accesa finanțare și sprijin în implementarea sistemelor fotovoltaice, contribuind astfel la dezvoltarea energiei regenerabile în România.

Documente necesare pentru solicitanți
a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicaţie;

b) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie;

c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie;

d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; acesta poate fi obţinut de solicitant şi în format electronic;

e) copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

De precizat este că înscrierea se poate face doar într-o singură sesiune.

„În cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, este considerată eligibilă prima cerere de finanţare care îndeplineşte criteriile de eligibilitate. Pentru solicitantul persoană fizică, este eligibil proiectul care se implementează la adresa menţionată ca domiciliu în cartea de identitate”, a precizat AFM.

Conform Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), finanțarea acordată în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice pentru persoane fizice este de maximum 20.000 de lei. Însă, pentru a beneficia de această finanțare, este necesar ca beneficiarul să suporte o contribuție proprie în valoare de 2.000 de lei.

Bisericile pot beneficia și ele de acest ajutor
Unitățile de cult vor avea acces la Programul Casa Verde Fotovoltaice, conform anunțului Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Reprezentanții bisericilor vor putea înscrie unitățile de cult în program într-un interval de timp specific, respectiv în perioada 27 iunie 2023, începând cu ora 10:00, și până la data de 29 iunie 2023, până la ora 23:59. Aceasta le oferă posibilitatea să beneficieze de finanțare pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice destinate producției de energie electrică.

„Având în vedere importanţa programului din punct de vedere al politicilor de protecţie a mediului şi interesul major manifestat de către cetăţeni, Administraţia Fondului pentru Mediu a depus toate eforturile pentru simplificarea accesului persoanelor fizice la Program, prin elaborarea unei noi aplicaţii informatice. Anul acesta, persoanele fizice se vor înscrie personal în cadrul programului prin intermediul aplicaţiei informatice, conform calendarului publicat pe site-ul instituţiei, fiind alocate câte trei zile lucrătoare pentru fiecare regiune, pentru a preveni un blocaj din cauza suprasolicitării aplicaţiei informatice. Ne dorim ca programul să fie un real succes şi să putem sprijini aproximativ 87.500 de gospodării în efortul lor de a-şi reduce costurile cu factura la energie, pe lângă cele 55.000 sisteme aprobate în cele două sesiuni de finanţare organizate până acum”, a spus preşedintele AFM, Laurenţiu-Adrian Neculaescu.

„Documentele trebuie să fie valabile la momentul înscrierii în aplicaţie”, a declarat AFM.

Documente necesare:
a) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie;

b) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie;

c) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; acesta poate fi obţinut de solicitant şi în format electronic

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *